Iespēja

Iespēja,
ka Čaks Norris kļūdīsies
ir 1.000.000.000 pret 0.